Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina vindt u ons privacybeleid en laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de Finish Projectbouw B.V. website. U dient zich ervan bewust te zijn dat Finish Projectbouw niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Finish Frame respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Finish Projectbouw B.V. en die van een samenwerkende derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Finish Projectbouw B.V. of die van een samenwerkende derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Informatie voorziening aan derden

Om de uitvoering van het contract volgens Art. 6 (1) 1 lit. b AVG te kunnen waarborgen sturen we, als dit voor de bestelling noodzakelijk is, uw gegevens door aan het transportbedrijf dat de door u bestelde producten levert. Afhankelijk van de betaalwijze die u bij de bestelling uitkiest, sturen we de benodigde transactiegegevens door naar de desbetreffende serviceprovider (aanbieder van betaalservices en internetbetaalmethoden, betalingsdienstverlener of betalingsverwerkende instantie) die u heeft uitgekozen of waarmee wij samenwerken zodat de betaling van de factuur naar wens wordt voldaan. Bij sommige serviceproviders is het nodig een rekening te openen voordat u gebruik kunt maken van deze service om zo de betaling van onze factuur te voldoen. In dat geval dient u zich tijdens de bestelling met uw toegangsgegevens bij deze serviceprovider aan te melden. Hierbij worden gedeeltelijk dezelfde gegevens door de serviceprovider verzameld. Hier gelden het privacybeleid en de gebruikersovereenkomst van de desbetreffende serviceprovider.

Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken, het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om passende producten te laten zien alsook voor marktanalyse gebruiken wij op bepaalde pagina’s zogenaamde cookies. Volgens Art. 6 (1) 1 lit f AVG is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze overwegend gerechtvaardigde belangen, na afweging van alle belangen, om een geoptimaliseerde weergave van ons assortiment te kunnen bewerkstelligen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparatuur worden opgeslagen. Enkele van de cookies die wij gebruiken, worden na de browsersessie, dus nadat u uw browser heeft afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparatuur en maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies). Hoe lang de cookies opgeslagen blijven, kunt u in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser inzien. U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik en plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en zelf kunt beslissen of u hiermee in bepaalde gevallen akkoord gaat of helemaal niet. Elke browser onderscheidt zich in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt in het hulpmenu van elke browser beschreven en waar u ook kunt lezen hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen daarom niet rechtstreeks aan een gebruiker worden gekoppeld. Wij vragen u om er rekening mee te houden dat bepaalde cookies al worden geplaatst zodra u onze website bezoekt. Bij het niet aanvaarden van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.. Volgens Art. 6 (1) 1 lit f AVG is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze overwegend gerechtvaardigde belangen, na afweging van alle belangen, om een geoptimaliseerde weergave van ons assortiment te kunnen bewerkstelligen. Google (Universal) Analytics gebruikt hulpprogramma’s en methoden waarmee het gebruik van de website door de bezoeker geanalyseerd kan worden, o. a. met behulp van cookies. De automatisch verzamelde informatie over het gebruik van de website wordt doorgaans naar een server van Google in de V.S. gestuurd en aldaar opgeslagen. Op onze website is ingesteld dat uw IP-adres automatisch anoniem wordt gemaakt door het IP-adres in te korten vóór de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige adres naar een server van Google in de V.S. gestuurd en aldaar ingekort. Het anoniem gemaakte IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt principieel niet met andere gegevens van Google samengevoegd (gepoold). Als het gebruik van Google Analytics door ons wordt beëindigd en de doeleinden vervallen, worden de gegevens die in dit verband werden verzameld gewist. De hoofdzetel van Google Inc. bevindt zich in de V.S. en de onderneming is opgenomen in het register van het EU-VS-privacyschild. Het EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt. Het actuele certificaat kunt u hier bekijken. Naar aanleiding van deze overeenkomst tussen de V.S. en de Europese Unie heeft de EU vastgesteld dat ondernemingen die door het EU-VS-privacyschild zijn gecertificeerd een adequaat niveau zeker stellen wat de bescherming van gegevens betreft. U kunt bij Google de registratie van de gegevens die door de cookie zijn aangemaakt en betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. uw IP-adres), dan wel de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, wanneer u de via de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Adverteren via Marketing netwerken: Google AdWords Remarketing

Met behulp van Google AdWords plaatsen we advertenties bij de zoekopdrachten van Google alsook op andere websites. Hiervoor wordt bij een bezoek aan onze website het zogenaamde Remarketing Cookie van Google op uw apparaat geplaatst, dat met behulp van een pseudoniem Cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina’s automatisch ervoor zorgt dat relevante advertenties gebaseerd op uw interesse worden weergegeven. Volgens Art. 6 (1) 1 lit f AVG is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze overwegend gerechtvaardigde belangen, na afweging van alle belangen, om een geoptimaliseerde marketing van onze website te kunnen bewerkstelligen. Als het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons wordt beëindigd en de doeleinden vervallen, worden de gegevens die in dit verband werden verzameld gewist.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verder verwerkt als u Google toestemming heeft gegeven, dat uw Web- en App-browsergeschiedenis van Google met uw Google Account gekoppeld wordt en dat informaties van uw Google-Account voor het personaliseren van advertenties die u op internet ziet wordt gebruikt. Als u in dit geval tijdens uw bezoek op een pagina van onze website bij Google aangemeld bent, dan gebruikt Google uw gegevens samen met de Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor remarketing op verschillende apparaten samen te stellen en te definiëren. Hiervoor worden uw persoonsgegevens van Google tijdelijk met Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een hulpprogramma van Google Inc. (https://www.google.nl). De hoofdzetel van Google Inc. bevindt zich in de V.S. en de onderneming is opgenomen in het register van het EU-VS-privacyschild. Het EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt. Het actuele certificaat kunt u hier bekijken. Naar aanleiding van deze overeenkomst tussen de V.S. en de Europese Unie heeft de EU vastgesteld dat ondernemingen die door het EU-VS-privacyschild zijn gecertificeerd een adequaat niveau zeker stellen wat de bescherming van gegevens betreft.

U kunt de Remarketing-Cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u bij Digital Advertising Alliance informatie vinden over het plaatsen van Cookies en de gewenste instellingen beheren.

Versturen van beoordelingsherinneringen per e-mail

Voor zover u tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming volgens Art. 6 (1) 1 lit a AVG heeft gegeven, wordt uw e-mailadres gebruikt om u een herinneringsmail te sturen voor het geven van een beoordeling over uw bestelling via het door ons gebruikte beoordelingssysteem. De toestemming hiervoor kan op elk moment met werking voor de toekomst worden ingetrokken door een berichtje naar ons te sturen (privacy@finish-profiles.com).

Veranderingen & contactmogelijkheden van uw rechten

Als betrokkene heeft u volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht van inzage (Art. 15 AVG); het recht van toegang tot en inzage van al uw persoonsgegevens en informatie die bij ons zijn geregistreerd en opgeslagen in de wettelijk benoemde omvang;
  • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG); u kunt verlangen dat uw persoonsgegevens die feitelijk onjuist of onvolledig bij ons zijn geregistreerd onmiddellijk worden gewijzigd of aangevuld;
  • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (Art. 17 AVG); u kunt verlangen dat uw persoonsgegevens die bij ons zijn geregistreerd worden verwijderd. We kunnen gegevens echter langer bewaren als dat in de volgende gevallen noodzakelijk is:

– uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

– nakoming van een wettelijke verplichting;

– redenen van algemeen belang;

– bewaartermijnen met het oog op de Archiefwet of

– onderzoek voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

  • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG); u heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens die bij ons zijn geregistreerd te beperken, als

– de accuraatheid van de gegevens door u wordt tegengesproken;

– de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene om beperking van de bewerking vraagt in plaats van het recht op vergetelheid;

– u volgens artikel 21 AVG (Recht van bezwaar) bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens;

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG); u kunt verlangen dat de door u verstrekte persoonsgegevens die bij ons zijn geregistreerd op een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare formaat worden ontvangen of aan een andere verantwoordelijke worden verzonden;
  • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AVG). Voor het indienen van een klacht kunt u zich in het algemeen wenden aan de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats of van de plaats van uw werk of de plaats van onze onderneming.

Als u vragen heeft over registreren, verzamelen, verwerken en het gebruik van uw persoonsgegevens of inlichtingen wenst over uw gegevens of als u vragen heeft over correctie, beperken of wissen van gegevens, of als u verleende toestemmingen wenst in te trekken of bezwaar wilt maakt tegen een bepaalde verwerking van gegevens, kunt u direct contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u bij ons op de website in het menu contact of in het colofon.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
privacy@finish-profiles.nl.